دانلود پی دی اف کتاب Bildschirmspiele als Konkurrent zum Lesen von Büchern? Fallstudien zur Lese- und Mediensozialisation bei männlichen Jugendlichen : Lieber zocken statt lesen?

[ad_1]

در گروه خواندن کتاب با پسران پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2018. با توجه به وضعیت فعلی تحقیق ، س questionsالات زیر را باید بررسی کرد: استفاده از بازی روی صفحه در پسران چگونه با عادت های مطالعه و لذت خواندن آنها ارتباط دارد؟ چگونه بازی در صفحه نمایش با کتاب خواندن برای پسران مقایسه می شود؟ چه چیزی در مقایسه با کتابخوانی شما را مجذوب بازی های روی صفحه می کند؟ برای اینکه بتوانید به این س questionsالات پاسخ دهید ، موضوع پسران و بازی های خواندن / صفحه از نظر کارشناس بررسی می شود. از طرف دیگر ، پسران مصاحبه و ارزیابی شدند. نتایج PISA ، یک مطالعه عملکرد مدرسه از سال 2000 ، باعث ایجاد یک گفتمان در جامعه شد و PISA را شوکه کرد زیرا طبق نتایج ، یک چهارم دانش آموزان 15 ساله آزمایش شده در پایان دوره خود فقط مهارت خواندن کم داشتند. تحصیلات اجباری. مسئله جنسیت و خواندن همیشه مورد توجه قرار گرفته است ، زیرا آزمون عملکرد خواندن مهارت کافی در خواندن و انگیزه خواندن در پسران را ندارد. مانند PISA ، JIM 2017 نیز نشان می دهد که خواندن اوقات فراغت برای پسران به طور قابل توجهی کمتر از دختران است: فقط 32٪ از کل پسران چندین بار در هفته یا چندین بار در هفته کتاب می خوانند. در مقابل ، نسبت مردان غیرخواننده که 24 درصد است ، دو برابر دختران است. به نظر می رسد رفتار استفاده از رسانه های پسران در زمینه بازی های صفحه ای بسیار متفاوت است: در کل 83٪ پسران گفتند که آنها چندین بار در هفته از طریق رایانه یا از طریق کنسول های قابل حمل یا ثابت مانند تلفن های هوشمند یا تبلت ها بازی می کنند. . به عبارت دیگر ، از هر پنج پسر چهار نفر ، اما از هر پنج دختر فقط دو نفر ، هر روز یا حداقل چند بار در هفته بازی روی صفحه انجام می دهند. این یافته ها حاکی از آن است که بازی های روی صفحه به طور فزاینده ای در زندگی روزمره پسران ادغام می شوند و بر خلاف مطالعه کتاب ، نقش عمده ای در اوقات فراغت آنها دارند. بنابراین ، نتایج PISA در رابطه با یافته های مقاله مطالعه JIM در مورد این مسئله که پسران نه تنها سواد کمتری در خواندن دارند ، بلکه بازی های روی صفحه را ترجیح می دهند تا رسانه های چاپی را در اوقات فراغت خود انجام دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bildschirmspiele als Konkurrent zum Lesen von Büchern? Fallstudien zur Lese- und Mediensozialisation bei männlichen Jugendlichen : Lieber zocken statt lesen?