دانلود پی دی اف کتاب Bilder als Denkformen : Bildwissenschaftliche Dialoge zwischen Japan und Deutschland

[ad_1]

مطالعات بصری آلمانی زبان در ژاپن با استقبال چشمگیری روبرو شد ، هرچند که این مطالعه محدود به مخاطبان داخلی بود. س Quesالات مربوط به طراحی بصری “طبیعت” ، “هنر” و “دانش” یادداشت های فرهنگی خاص خود را دریافت کرده اند ، که درک افق ژاپنی را شکل داده است. علاوه بر این ، مغز و اعصاب یک مشارکت بی طرفانه دارد که هنوز نتوانسته است خود را در آلمان تثبیت کند. این تصاویر به عنوان تصاویر برای اولین بار متن ترجمه شده در تاریخ فرهنگی اروپا و زیبایی شناسی تجربی را که با موقعیت های منتخب آلمان مرتبط هستند گرد هم می آورد. علم تصویر به عنوان یک روش کلی مورد بحث قرار گرفته است ، که باید دانش تجربی را حذف کند و دیدگاه های فرهنگی را روشن کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bilder als Denkformen : Bildwissenschaftliche Dialoge zwischen Japan und Deutschland