دانلود پی دی اف کتاب Bilateral Cooperation and Human Trafficking : Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه موردی از قاچاق انسان از نیجریه تا انگلستان را با تمرکز بر اقدامات عملی برای پایان دادن به این قاچاق ارائه می دهد. این مطالعه جنبه های مختلفی از قاچاق انسان را شامل می شود ، از جمله استثمار جنسی ، خدمات خانگی ، بهره برداری کارگری ، کلاهبرداری از مزایا و برداشت اعضای بدن. علیرغم سرمایه گذاری سنگین جامعه بین المللی برای از بین بردن آن ، این شکل از برده داری امروزی همچنان ادامه دارد و نویسنده از طرف های ذینفع می خواهد که نه تنها به عاملان ، بلکه به نگرش ها ، فرهنگ ها ، قوانین و سیاست ها نیز توجه کنند. آیا این مانع است؟ لغو برده داری مدرن.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bilateral Cooperation and Human Trafficking : Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria