دانلود پی دی اف کتاب Bilanzen

[ad_1]

به عنوان خواننده ترازنامه ، بینش مهمی در مورد وضعیت اقتصادی یک شرکت دریافت می کنید. اعم از دارایی ، سرمایه ، تأمین مالی یا سود – همه چیز قابل مشاهده است. این راهنمای جیبی به شما نحوه ساخت ترازنامه ، نحوه تفسیر موارد منفرد و نحوه ارزیابی ترازنامه را نشان می دهد. محتویات: – دارایی ها و نقدینگی را به درستی ارزیابی کنید – این مواردی است که اقلام ترازنامه منفرد را نشان می دهد – نتایج عملیاتی و سودآوری – صورت سود و زیان اطلاعاتی را در این باره ارائه می دهد – اصول ارزیابی در ترازنامه های تجاری و مالیاتی و فقط طبق IFRS همراه است. یک قسمت عملی بزرگ: مهمترین سوالات حسابداری و راه حلهای آنها – ترازنامه مهمترین اصطلاحات با ABC

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bilanzen