دانلود پی دی اف کتاب Biharmonic Problem in the Theory of Elasticity

[ad_1]

این کار مرجع روشی برای بدست آوردن راه حل های دقیق معادله بیومتریک از نظر مشکلات کشسانی را ارائه می دهد و چندین راه حل جدید ارائه می دهد. این متن که با ارائه عمیق یک مدل ریاضی عمومی شروع می شود ، برنامه های خاصی را تشریح می کند و روش توسعه یافته برای مشکلات هارمونیک خاص مکانیک را به حوزه های مزدوج گسترش می دهد. تمام برنامه های کاربردی با مثال های عددی نشان داده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biharmonic Problem in the Theory of Elasticity