دانلود پی دی اف کتاب Big Questions Book of Sex & Consent

[ad_1]

این کتاب چیست: How-to ، چگونگی رابطه جنسی و رضایت مبتنی بر ترس ، بر فناوری متمرکز شده و بر آن تمرکز دارد ، که امروزه بیانگر بسیاری از آموزش های جنسی ما است. این کتاب سفری است در IS: سوال بزرگی که شما را تغییر خواهد داد. فردی متفکر در مورد رابطه جنسی و رضایت ، با توانایی کشتی گرفتن در مقابل جوابهایی که برای شما مفید است و ادامه مبارزه با آنها تا پایان عمر. معنی و هدف از رابطه جنسی چیست؟ با چه کسی صمیمیت دارم؟ چرا مردم از این ترس دارند؟ رویکرد سالم و شاد به رابطه جنسی برای من چگونه است؟ چرا رضایت بیش از سوال بله یا خیر است؟ این کتاب برای چه کسانی است: همه !! جنسیت ، جنسیت ، دین و نژاد شما مهم نیست. چه چیزی بیشتر لازم است؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Big Questions Book of Sex & Consent