دانلود پی دی اف کتاب Big Promises, Small Government: Doing Less with Less in the BC Liberal New Era

[ad_1]

هنگامی که دولت لیبرال گوردون کمبل در سال 2001 با اکثریت قریب به اتفاق در بریتیش کلمبیا پیروز شد ، نخست وزیر به سرعت به تعهد خود مبنی بر کاهش مالیات های شخصی عمل کرد. وعده های بزرگ ، دولت های کوچک پیامدهای تغییرات چشمگیر سیاست های مالیاتی را در برنامه های اجتماعی نشان می دهند. کمپبل انتظار داشت مالیات باعث کاهش سرمایه گذاری و رشد شود. در عوض ، کاهش مالیات ، ضمن معافیت بهداشت و آموزش ، وزارتخانه های کوچک را متلاشی کرد تا بودجه اندکی را با تأثیرات مخرب کاهش دهند. این خودی درسهای مهمی را در مورد ریشه ها ، اجرا و پیامدهای سیاست مالیاتی و نقش مالیات در جامعه به دولتهای آینده ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Big Promises, Small Government: Doing Less with Less in the BC Liberal New Era