دانلود پی دی اف کتاب Big Law in Latin America and Spain : Globalization and Adjustments in the Provision of High-End Legal Services

[ad_1]

این کتاب بخشی از یک پروژه تحقیقاتی دانشکده حقوق استنفورد در مورد آینده حرفه وکالت است که به طور کامل آینده شرکت های حقوقی چند تخصصی بزرگ و متوسط ​​چند خدمات را ارائه می دهد که پیچیده ، پیچیده و به طور کلی گران هستند متعجب. کارکردهای قانونی برای شرکت های چند ملیتی ، شرکت های داخلی بزرگ و متوسط ​​و سایر مشتریان تجاری. با تجزیه و تحلیل سیستماتیک ، ارزیابی ، تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل بهترین داده های کمی و کیفی موجود در سطح اول بازار خدمات حقوقی شرکت های آمریکای لاتین و اسپانیا ، و نمونه های گسترده نمایندگی افسران حقوقی شرکت ها ، شرکای شرکت حقوقی و سایر سهامداران مصاحبه از. این کتاب در هر یک از کشورهای تحت پوشش ، چشم انداز روشنی از تغییرات “قانون بزرگ” طی دو دهه گذشته تاکنون ارائه می دهد. همچنین عوامل موثر در ایجاد این تغییرات و پیامدهای آینده حرفه وکالت ، آموزش وکالت و ارتباط آن با بخش شرکتی و جامعه به طور کلی را بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Big Law in Latin America and Spain : Globalization and Adjustments in the Provision of High-End Legal Services