دانلود پی دی اف کتاب Biblical Theology According to the Apostles : How the Earliest Christians Told the Story of Israel

[ad_1]

رسولان چگونه عهد عتیق را درک کردند؟ خلاصه صریح عهد جدید اسرائیل از داستان عهد عتیق اسرائیل به خوانندگان امکان دسترسی مستقیم به روشی را می دهد که مسیحیان برای اولین بار در الهیات کتاب مقدس انجام دادند. این جلد NSBT به بررسی بخشی از انجیل های سینوپتیک ، اعمال ، نامه های پولس و عبرانیان می پردازد که شخصیت ها ، وقایع و نهادهای داستان اسرائیل را به یاد می آورند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biblical Theology According to the Apostles : How the Earliest Christians Told the Story of Israel