دانلود پی دی اف کتاب Biblical Storytelling Design : Understanding Why Oral Stories Work

[ad_1]

پولس رسول به تیموتی دستور داد كه به مردان مومنی كه از الگوی او در آموزش دیگران نیز پیروی می كنند ، بیاموزد (2 تیم 2: 2). یک معتقد جدید شهامت ، اعتماد به نفس و – از نظر انتقادی – را دارد تا به دوستان ناباور خود در مورد عیسی بگوید ، یک برنامه آموزشی که به نظر ساده و به راحتی قابل تکرار است. این کتاب می آموزد که چگونه داستان های کتاب مقدس را با کلمات و سبک خود مrsمنان ساخته و مدل سازی می کند که با پیروی از نسل های معنوی به راحتی تکرار می شود. اما کاردستی برای بازتولید داستانهای م knowledgeثر به دانش نیاز دارد. طرح داستان سرایی کتاب مقدس هفت تأثیر منفی را مشخص می کند که می تواند روند تولید مثل معنوی را تضعیف یا حتی به پایان برساند. اما این تأثیرات را می توان با بکار بردن استراتژی های داستان سرایی هنگام سرودن داستان ایجاد کرد. این کتاب نه تنها آموزش می دهد که چه کاری انجام شود ، بلکه از طریق بینشی از روانشناسی تربیتی ، جامعه شناسی و انسان شناسی که در خود کتاب مقدس نشان داده شده است ، کار می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biblical Storytelling Design : Understanding Why Oral Stories Work