دانلود پی دی اف کتاب Biblical Poems Embedded in Biblical Narratives

[ad_1]

داستان های کتاب مقدس داستان های بیان شده در کتاب مقدس کتابی با کاربرد آسان است که علایق شارون چیس در شعر ، هنر و مطالعات کتاب مقدس را تلفیق می کند. شبان و معلمان می توانند سخنرانی های منحصر به فرد خود را برای جلسه اول – که موضوع و یکدیگر را براساس مقدمه شارون ارائه می دهند ، ایجاد کنند. جلسات زیر شامل تأملات و تمریناتی برای بیان واکنش های شرکت کنندگان است. این دوره برای معلمانی ایده آل است که می خواهند دانش آموزانشان انتقادی بیندیشند و معنویت آنها را کشف کنند. الهیات پل سازی چیس که ریشه در علوم انسانی دارد ، به موقع است. گفتمان آموزشی ، تأمل گرم شخصی و درک عمیق از سرشت انسان به این ابزار آموزشی برای ایجاد یک برنامه درسی کاملاً مناسب و جذاب افزوده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Biblical Poems Embedded in Biblical Narratives