دانلود پی دی اف کتاب Bible Problems Solved by Early Christians

[ad_1]

این کتاب با س questionsالات یا مشکلاتی که در کتاب مقدس روبرو است دست و پنجه نرم می کند ، پاسخ آن را می توان در پدر پیشین یافت. در حالی که آنها هنوز در احکام نانوشته و تعابیر خود از کتاب مقدس و حافظه مسیحیان از حواریون تازه بودند ، پدر خود به دلیل مجاورت با زمان و فرهنگ مسیح به طور منحصر به فردی واجد شرایط بود. این کتاب برای خوانندگان صادق کتاب مقدس طراحی شده است ، که گاه گاه به گاه تعجب می کنند ، و ظاهراً با بقیه کتاب مقدس یا تصور عمومی ما از تعالیم مسیحی سازگار است. این اثر برای دانشجویان انفرادی و گروهی کتاب مقدس بدون داشتن مدارک پیشرفته مذهبی و نه بازار فکری نوشته شده است. این کتاب برای استفاده در مطالعات کتاب مقدس در جلسات محلی یا کلاسهای تاریخ کلیسا ، به ویژه در جلساتی که روحانیون یا معلمان حضور ندارند ، نوشته شده است. مشکلات کتاب مقدس که توسط مسیحیان اولیه حل شده است تقریباً با سایر کارهای و وزارتخانه ها متفاوت است ، و راه حل هایی برای مشکلات یا سالات ارائه می دهد ، زیرا پاسخ های این کتاب از مقایسه تفسیرهای امروزی از کتاب مقدس یا فراتر از آن نیست. فرقه مذهبی ، اما از مسیحی نویسندگانی که در قرنهای اول پس از عیسی زندگی می کردند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bible Problems Solved by Early Christians