دانلود پی دی اف کتاب Bible Interpretation and the African Culture : Gospel Reception Among the Pökot People of Kenya

[ad_1]

این کتاب را می توان در یک جمله خلاصه کرد: فرهنگی که مردم در آن واقعیت پیرامون خود را تجربه می کنند ، تفسیر می کنند و به آن واکنش نشان می دهند – ادبیات مقدس شامل ایده ها ، رویدادها ، مردم و ادبیات. بنابراین ، وقتی مردم با یک واقعیت جدید روبرو می شوند ، آن را مطابق جهان بینی خود می بینند و مفهوم می بخشند ، که این فرهنگ آنها با مکان های مختلف جغرافیایی مطابقت دارد. برای درک اینکه چرا مردم در سراسر جهان رفتار می کنند و مانند آنها – آنها کلمات خاصی را در گفته های خود انتخاب می کنند و کاری را انجام می دهند نه کاری – درک و قدردانی از این واقعیت مهم است. در صورت عدم انجام این کار ، مشارکت در معامله با آنها ، اعم از سکولار یا مذهبی ، مانند تجارت یا بشارت ، بسیار دشوار است. همین امر در مورد مردم پوكات اتفاق افتاده است ، كه جهان بینی آنها عمدتا كمونیست است و با این وجود آنها در درجه اول به فردگرایانی ارائه می شوند كه با آرمانهای جمعی خود اختلاف دارند. بیان این واقعیت ، تفسیر مثل چوپان خوب در انجیل یوحنا است که پوکوت ، متناسب با جهان بینی آنها ، آن را درک کرده و به مقاصد ، اهداف و اختیارات مبشران خود اشاره کرده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bible Interpretation and the African Culture : Gospel Reception Among the Pökot People of Kenya