دانلود پی دی اف کتاب Bibi : The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu

[ad_1]

در اسرائیل و جاهای دیگر ، بنیامین برای نتانیاهو خجالت آور است. تاکنون بر زندگی عمومی اسرائیل مسلط است. چگونه می توان ظهور ، سیطره در سیاست اسرائیل و نقش خارجی او در صحنه جهانی را توضیح داد؟ در بی بی ، انشل فافار نفوذ رسمی پدر و پدربزرگ نتانیاهو را آشکار می کند و از او به عنوان یک مارک مرزی صهیونیسم ترکیبی از ناسیونالیسم یهود و سنت گرایی مذهبی تجلیل می کند. در شرکت صهیونیستی ، نتانیاهو نماد پیروزی دالیت ها بر لیبرال های سکولار بنیانگذار ملت بود. اسرائیل نتانیاهو ترکیبی از هراسهای باستانی و امیدهای پیشرفته است. مانند قبیله گرایی و جهانی سازی – مانند خود انسان. ما امروز نمی توانیم اسرائیل را برای اولین بار درک کنیم بدون اینکه انسانی را رهبری کنیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bibi : The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu