دانلود پی دی اف کتاب Beziehungsaufbau bei Kindern in den ersten drei Lebensjahren während der Eingewöhnung in eine institutionelle Tagesbetreuung

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی 2020 در آموزش – مهد کودک ، پیش دبستانی ، کودکی. تربیت ، درجه: 85/2 ، دانشگاه آموزش هایدلبرگ ، زبان: آلمانی ، چکیده: در پایان نامه خود می خواهم به این سackال بپردازم که “چگونه می توان یک رابطه حرفه ای بین کودک و یک متخصص آموزشی ایجاد کرد؟ برای این منظور ، من می خواهم برای تمرکز عمیق تر بر توسعه روابط ، مطالعه حاضر در مورد مراقبت از خانواده برای کودکان زیر سه سال و روند آشنایی در یک مهد کودک. در اینجا من اولین اصول شناخته شده را توضیح خواهم داد ، و در برخی شرایط ، من جدی بررسی خواهم کرد آنها را با یکدیگر مقایسه می کنم. من بیشتر روی تحقیقات دلبستگی ، متداول ترین مدل های آشنا ، روابط متخصص و کودک و مطالعات مختلف تمرکز می کنم. همه برای رابطه ای از بدو تولد تلاش می کنند. علاوه بر مراقب اصلی ، که اول است و معمولاً توسط مادر تجسم می یابد ، زیرا مجاورت و نیازهای مراقبتی اساسی باید در ابتدا برآورده شود ، سایر مراقبان در طول زندگی برای کودک رشد می کنند. زیرا در ابتدا خواهر و برادر ، پدربزرگ و مادربزرگ بودند و زمینه روابط آنها را شامل می شود و بستگان نزدیک را شامل می شود ، این افراد همچنین به مراقبان خارج از خانواده نیز اضافه می کنند. “هنگام ورود به یک مرکز مراقبت روزانه ، کودک جایگزین روابط موجود نمی شود ، بلکه ساختار روابط خود را گسترش می دهد.” (هورمن 2014). در مرحله تلفظ ، کودک یک رابطه حرفه ای و کودک ایجاد می کند که مشابه پیوند مادر و کودک است. عامل تعیین کننده برای حل و فصل موفقیت آمیز ، از جمله موارد دیگر ، کیفیت مراقبت از مرکز ، همکاری بین متخصصان و والدین و حساسیت افراد همراه است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beziehungsaufbau bei Kindern in den ersten drei Lebensjahren während der Eingewöhnung in eine institutionelle Tagesbetreuung