دانلود پی دی اف کتاب Beyond the Supernatural : Real Cases of Ghosts, Apparitions, Demonic Possessions, Impossible Coincidences…

[ad_1]

این کتاب صد واقعه غیرمعمول را که در اسپانیا اتفاق افتاده و طی دهه گذشته شخصاً توسط نویسنده تحقیق شده است ، جمع آوری می کند. در همه موارد ، قهرمانان اصلی کسانی هستند که تجربیات خود را روایت می کنند ، مانند مواجهه با بستگان مرده و پیام هایی که آنها منتقل می کنند ، نگاه های وحشتناک عروسک های دیابت ، نگاه اجمالی راهبان شبح در خیابان های اسپانیا ، برخوردها با سایر موجودات به نظر می رسد ابعاد از آی تی. یا تصادفی غیرممکن بین بسیاری دیگر از وقایع ماورا طبیعی. کار تحقیقاتی مارسلینو ریکو شامل عکس ها ، نقاشی ها و تصاویر است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond the Supernatural : Real Cases of Ghosts, Apparitions, Demonic Possessions, Impossible Coincidences…