دانلود پی دی اف کتاب Beyond the Essay Film : Subjectivity, Textuality and Technology

[ad_1]

با توجه به انفجار ساخت فیلم های مقاله ای در طول بیست و پنج سال گذشته و نظریه بعدی آن در ادبیات علمی ، این جلد می کوشد این تحولات به هم پیوسته را در قرن بیستم و طولانی تر در قرن بیستم تاریخی کند. اولین. این مقاله سعی دارد نه تنها به پیشینیان تأثیرگذار این فراتر از فیلم – از نظر بسیاری از منتقدان – جالب ترین نوع فیلم سازی معاصر – بپردازد ، بلکه همچنین در مورد تغییر شکل احتمالی آن در هنگام جستجوی آبهای نامطمئن سال بیست و یکم گمانه زنی کند. بیایید جلو برویم – Digital-Fluid. با تمرکز بر سه محور خاص که زمینه ساز بیان به عنوان یک شکل متمایز فرهنگی از فیلم مقاله هستند – موضوعیت ، متن گرایی و فناوری – این کتاب نحوه و چگونگی تغییر تاریخی این ابعاد را در عملکرد فیلم مقاله بررسی می کند تأثیر را تغییر می دهد و آن را به انواع دیگر مرتبط می کند. برای سینما و اشکال هنری همسایه.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond the Essay Film : Subjectivity, Textuality and Technology