دانلود پی دی اف کتاب Beyond the Bottom Line : Integrating Sustainability Into Business and Management Practice

[ad_1]

فراتر از خط پایین: ادغام قرارداد جهانی ملل متحد در عملكرد مدیریت اولین كتابی است كه به ده اصل قرارداد جهانی ملل متحد و چگونگی ادغام دستور كار پایداری در عملكرد تجاری می پردازد. پیمان جهانی سازمان ملل متحد بزرگترین طرح پایداری شرکت است و با بیش از 12000 سازمان شرکت کننده ، تأثیر عمده ای در شیوه های پایداری تجارت جهانی دارد. مأموریت آن این است که سازمانها را در چگونگی (1) تجارت مسئولانه از طریق همسویی استراتژیها و عملیات خود با ده اصل حقوق بشر ، کار ، محیط زیست و مبارزه با فساد راهنمایی کند. و (2) با تأكيد بر همكاري و نوآوري ، براي دنبال كردن اهداف اجتماعي گسترده تر ، مانند اهداف توسعه پايدار سازمان ملل متحد ، اقدام استراتژيك انجام دهند. این کتاب جدید برخی از پایدارترین چالشهای مدیریتی را که امروزه مشاغل و سازمانها با آن روبرو هستند ، برطرف می کند. تا چه میزان مشاغل قادر به مدیریت مدیریتی در رابطه با اصول ده گانه قرارداد جهانی ملل متحد هستند؟ چگونه مدیران سازمان ها می توانند خطرات و مسئولیت های مربوط به این موضوعات پیچیده و متغیر را در سیاست ها و عملکرد خود به طور گسترده و عملی برطرف کنند؟ این همچنین بستری را برای دانشگاهیان فراهم می کند تا با جذاب ترین چالش های فکری در این زمینه روبرو شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond the Bottom Line : Integrating Sustainability Into Business and Management Practice