دانلود پی دی اف کتاب Beyond the Apsara : Celebrating Dance in Cambodia

[ad_1]

این کتاب تجلیل دوباره رقص در کامبوج پس از سقوط خمرهای سرخ و رژیم بدنام پول پوت را جشن گرفته و مستند می کند. این تعهد قابل توجه معدود استادان باقیمانده هنر رقص که در حال احیای و حفظ رقص های معروف کلاسیک هستند ، و همچنین شجاعت و عزم هنرمندان جوانی که به دنبال شور و شوق خود برای ایجاد راه های جدید در رقص معاصر هستند ، احترام می گذارد. در سال 2003 ، یونسکو به رقص کلاسیک کامبوج جایزه میراث جهانی اعطا شد – این اهمیت حفاظت و شاید سنگین بودن آن را تأیید کرد. این جلد شامل مشارکت های خانواده سلطنتی ، نویسندگان و مفسران برجسته و خود رقاصان است. آثار و بناهای تاریخی فراوان Killing Fields در شهر پنوم پن. تقریباً 2 میلیون کامبوجی ، از جمله بسیاری از هنرمندان ، در طی گرسنگی یا گرسنگی و بیماری در طی سالهای خمر سرخ جان خود را از دست دادند. امروز ، پیر و جوان ، رقصنده ها به احترام و تکریم گذشته ، به سمت آینده حرکت می کنند. این بخش سفر وی را مستند می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond the Apsara : Celebrating Dance in Cambodia