دانلود پی دی اف کتاب Beyond Regimes: China and India Compared

[ad_1]

“برای سالهای زیادی ، چین و هند به طور قدرتمندی توسط نیروهای گردش خون فراملی و فراملی شکل گرفته اند. این جلد ویرایش شده به بررسی این تأثیرات محلی و جهانی می پردازد که در دوره معاصر بازی می کنند. تجزیه و تحلیل در چهار موضوع تقاطع متمرکز است: روابط کار ؛ اصلاحات حقوقی و مخالفت با حقوق تأمین کالاهای عمومی و مهاجرت و سرمایه گذاری بین المللی. هشت نوع فصل و مقدمه دارای یک دیدگاه مشترک هستند در این استدلال که تفاوت در انواع حکمرانی (“دموکراسی” در مقابل “دیکتاتوری”) تفاوت ها و شباهت های قابل توجهی را بین این غول های آسیایی از نظر سیاست یا عملکرد ایجاد می کند. بینش فراهم می کند. از دولت های شهرداری گرفته تا سازمان های بین المللی و از فعالان سازمان های غیردولتی محلی گرفته تا مناطق دور ، انواع بازیگران فوق حرفه ای و بین المللی به حیات خود ادامه داده اند. مقایسه های همگرا “، که در آن آنها شباهت های زمانی و مکانی را در نقاط مختلف بحرانی ، در سطوح مختلف سیستم سیاسی ، و هم در داخل و هم در خارج از مرزهای سرزمینی دولت ملی بررسی می کنند. جهانی سازی فشرده دهه های اخیر فقط چنین بوده است بوم عریض نیاز به بررسی ابتکار عمل دولت در برابر را افزایش می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond Regimes: China and India Compared