دانلود پی دی اف کتاب Beyond Recidivism : New Approaches to Research on Prisoner Reentry and Reintegration

[ad_1]

زندان در ایالات متحده اغلب درب گردان است ، در نهایت طبل افراد بی نظم سابق سرانجام خود را در پشت میله های زندان می بینند. در Beyond Residivism ، آندره لوورتز ، السا ی. چن و جانا کریستین گروهی برجسته از محققان میان رشته ای را برای بررسی این پدیده گرد هم آورده اند و از چندین دیدگاه برای تحقیق درباره زندانیان تازه آزاد شده استفاده می کنند. آنها بر زمینه اجتماعی توبه متمرکز می شوند و به داستانهایی که زندانیان را باز می گرداند ، از جمله مسائل مهم در هنگام تصمیم به کشف (یا عدم) سابقه جنایی خود ، نگاه می کنند. با استفاده از مطالعات معاصر ، همکاران بهترین ایده هایی را که در دهه گذشته برای درک چالش های زندانیانی که جامعه را به چالش کشیده اند ، پدید آورده اند ، بررسی می کنند. آنها با هم ، تصویری کامل از ورود مجدد زندانیان ، از جمله توصیه های واقعی در مورد سیاست هایی را برای تضمین رفاه زندانیان برگردانده شده ، صرف نظر از اشتباهات گذشته آنها ارائه می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond Recidivism : New Approaches to Research on Prisoner Reentry and Reintegration