دانلود پی دی اف کتاب Beyond Kawaii

[ad_1]

کاوایی عشق به همه چیزهای زیبا تبدیل به تصویر غالب دختران و زنان ژاپنی شده است. با این حال ، زنان واقعی ژاپنی پیچیده تر هستند. برخی رحم خود را جشن می گیرند ، برخی دیگر مد و لباس متقابل را آزمایش می کنند و یا از ناهنجاری خود استقبال می کنند ، بسیاری با مادر شدن دست و پنجه نرم می کنند. هر چیز دیگری می تواند به عنوان یک روح انتقام جویانه بازگردد. این سومین مجموعه مطالعات دانشمندان جوان از دانشگاه کمبریج فراتر از تصویر کاوای است و تنوع و پیچیدگی زن ژاپنی بودن را در هزاره جدید بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond Kawaii