دانلود پی دی اف کتاب Beyond Good and Evil

[ad_1]

“کسی که با هیولا می جنگد باید مراقب باشد تا یک دیو شود. و اگر مدت طولانی به ورطه خیره شوید ، ورطه نیز به سمت شما خیره می شود. زرتشت در بحث از ایده های خود از این طریق ، طرح مفهوم های چند شکل ریشه ای نیچه در مورد اخلاق سنتی فراتر از خیر و شر را ترسیم می کند و ما را ترغیب می کند تا با انتقاد بیشتری درباره جهان فکر کنیم. که در آن زندگی می کنیم. در این متن معروف ، نیچه رهبران فلسفی و دینی را از سقراط گرفته تا دكارت تا شوپنهاور با نگاه انتقادی و بدبینانه در نظر می گیرد. او با زیر سوال بردن نابینایان باورهای دینی ، این پرسش را عمیقاً بررسی می کند که چه کسی واقعاً خوب یا بد است. گرچه خوب و بد ، از طریق سخنان یکی از بحث برانگیزترین فلاسفه تاریخ ، ذهن انسان دیدگاه منحصر به فردی را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond Good and Evil