دانلود پی دی اف کتاب Beyond Cosmopolitanism : Towards Planetary Transformations

[ad_1]

مطابق با سنتهای مختلف تفکر و آزمایش جهان وطنی ، این نسخه پیشرفته احیای معاصر جهان وطنی را به عنوان واکنشی به چالشهای زندگی در جهانی که به هم وابسته است ، بررسی می کند. از طریق یک رویکرد چند رشته ای منحصر به فرد ، بحث را فراتر از جهانی بودن یک جانبه جهان یورو-آمریکایی می برد و چند بعدی تغییرات را که با جهان وطنی گرایی روبرو است ، بررسی می کند. این مجموعه س questionsالات اصلی درباره مسئولیت کلانشهرها ، شهروندی جهانی و عدالت و همچنین اهمیت تعامل بین تمدن ها ، فرهنگ ها ، ادیان و سنت ها را برجسته می کند. با کاوش در ابعاد اخلاقی و سیاسی جهانی شدن ، مسیر فراتر از جهان وطنی را با تلاش برای جهان وطنی استعماری مشخص می کند که دارای عدالت جهانی ، گفتگوهای بین فرهنگی و عزت است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beyond Cosmopolitanism : Towards Planetary Transformations