دانلود پی دی اف کتاب Bewusstsein

[ad_1]

کلمه “آگاهی” یکی از کلمات متداول در ادبیات معنوی و علمی است. در عین حال یکی از نادرست ترین کلمات است. اما آگاهی از همه چیز در زندگی دارای اهمیت اساسی است. درک اینکه شعور چه از نظر فکری و چه از نظر معنوی چیست ، در درک زندگی و خلقت ، سفر معنوی و رشد زندگی مهم است. با توجه به اهمیت فوق العاده سری اوروبیندو برای یوگا و متافیزیک خلقت ، این شماره از All Life IS YOGA بر روی این اصطلاح مهم متمرکز است تا در واقع بتوان نور را به منبع نور پرتاب کرد!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bewusstsein