دانلود پی دی اف کتاب Bewertung von insolvenzgefährdeten Unternehmen. Sollten Insolvenzrisiken in die Unternehmensbewertung integriert werden?

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی در مدیریت بازرگانی از سال 2019 – گروه سرمایه گذاری و امور مالی ، درجه: 1.3 ، دانشگاه کلن ، زبان: آلمانی ، چکیده: جدول 1 مقدمه ای بر مواد 2 مبانی ارزیابی شرکت 2.1 روش DCF 2.1.1 میانگین هزینه متوسط ​​سرمایه WACC ) 2.1 .2 ارزش فعلی تعدیل شده (APV) 2.2 روش ضرب 3 بحران مالی 3.1 مشخصات و تعریف مدت 3.2 هزینه ورشکستگی 3.2.1 هزینه ورشکستگی مستقیم 3.2.2 هزینه ورشکستگی غیرمستقیم 3.3 نشان دادن امکان ورشکستگی 4 DCF در رویه بحران مالی 4.1 تنظیم روش WACC 4.1. 1 تعدیل جریان نقدی 4.1.2 هزینه سرمایه 4.1.2.1 تعدیل تعدیل بازده بدهی 4.1.2.2 تعدیل بازده حقوق صاحبان سهام 4.1.2.3 تعدیل ساختار سرمایه 4.1.3 در نظر گرفتن سناریوی ورشکستگی 4.1.4 تنظیم ارزش نهایی 4.2 تنظیم فرآیند APV 4.2. 4.2.2 تعدیل سپر مالیاتی با در نظر گرفتن هزینه ورشکستگی. en-hi fa 4.3 گسترش روند DCF 4.3.1 شبیه سازی 4.3.2 درمان افتراقی بحران مالی 5 بحران مالی در فرآیند ضرب 6 نتیجه گیری و دیدگاه ها کتابشناسی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bewertung von insolvenzgefährdeten Unternehmen. Sollten Insolvenzrisiken in die Unternehmensbewertung integriert werden?