دانلود پی دی اف کتاب Bewegungstherapie bei Depressionen. Wie aerobes Training die Symptome einer Major Depression lindern kann

[ad_1]

افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های روحی در سراسر جهان است. علاوه بر دارو و درمان رفتاری افسردگی اساسی ، ورزش درمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند. با این حال ، تاکنون ، هیچ توصیه روشنی برای تمرین هوازی به عنوان روش درمانی برای افسردگی وجود ندارد. ورزش هوازی تا چه حد می تواند از شدت علائم افسردگی بکاهد؟ اثرات ضد افسردگی ورزش هوازی چه مدت طول می کشد؟ و فواید ورزش هوازی در مقایسه با سایر روشهای درمانی افسردگی چیست؟ نویسنده Johannes Weigand مهمترین س questionsالات مربوط به افسردگی و تحریک را روشن می کند. وی با استفاده از مطالعات انتخاب شده ، تأثیرات ضد افسردگی تمرین هوازی در افسردگی های اساسی را توضیح می دهد. ویگند به ویژه بر عملکرد پیشگیرانه حرکت تأکید می کند و از افزایش استفاده از تمرینات هوازی به عنوان یک روش درمانی حمایت می کند. از مواد: – فشار برای انجام ؛ – تخفیف – بی حالی ؛ – خودکشی کردن؛ – روان درمانی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bewegungstherapie bei Depressionen. Wie aerobes Training die Symptome einer Major Depression lindern kann