دانلود پی دی اف کتاب Bewahrt : Ein Stück Zeit. Band 1

[ad_1]

یک سیارک جهان را تهدید به تلاطم و احتمالاً نابود می کند. به همین دلیل از تمام روش های علمی و نظامی برای جلوگیری از آن استفاده می شود. اما این سو susp ظن به سرعت پدید می آید كه این فقط یك رویكرد كاملاً علمی نیست ، بلكه نظامی جدید برای آزمایش و استفاده است. به دلیل کشف حقیقت پنهان ، همه چیز در تقابل خوب و بد قرار می گیرد. و همانطور که ناگزیر چیزی شبیه به این پیش می رود ، به یک بحث و جدال بین جاسوسان تبدیل می شود. یک طرف می خواهد طرف دیگر را مثال بزند تا نشان دهد چه کسی قدرت بیشتری دارد. آیا روی افراد خوب تأثیر خواهد گذاشت؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bewahrt : Ein Stück Zeit. Band 1