دانلود پی دی اف کتاب Bevölkerung

[ad_1]

“کتاب درسی جامعه شناسی” ، ویرایش. مروری جامع و به راحتی قابل درک از اصول ، روشها و رشته های جامعه شناسی در 26 فصل ، توسط هانس خوزه و استفان ماو ارائه می دهد. هر فصل شامل عکس ها ، گرافیک ها و جداول است و با خلاصه ای ، سوالات تمرینی و ادبیات به پایان می رسد. این کتاب الکترونیکی شامل 22 فصل “جمعیت” توسط میشلا کرنفلد و دیرک کنتیزاکا است که به طور کلی از رشد جمعیت در سراسر جهان و به طور جزئی موارد بروز رفتار هنگام تولد ، مرگ و میر و مهاجرت در آلمان ارائه می دهد. این یک فصل اضافی در زمینه نوشتن مقالات علوم اجتماعی و واژه نامه جامع اصطلاحات جامعه شناسی ، از جمله “کتاب درسی جامعه شناسی” ، و همچنین یک جدول کامل از مطالب و آینده دارد. فصل 22: جمعیت (مایکل کرنفلد و دیرک کنیتسکا) مطالب: 22.1 عناصر علم جمعیت 22.1.1 توسعه جمعیت: اروپا و سراسر جهان 22.1.2 داده های جمعیت 22.1.3 ساختار جمعیت 22.2 رفتار جمعیتی در آلمان 22.2.1 تولد در آلمان توسعه .2 مهاجرت بین المللی 22.2. 3 مرگ و میر 22.3 نظریه انتقال دموگرافیک اول و دوم 22.3.1 انتقال جمعیتی اول 22.3.2 انتقال جمعیتی دوم 22.3.3 ادبیات جمعیت و توسعه اجتماعی – خلاصه – س questionsالات تمرین

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bevölkerung