دانلود پی دی اف کتاب BetweenBrains : Taking Back Our AI Future

[ad_1]

هوش مصنوعی یک واقعیت فعلی است: ما در آستانه یک دوره تحت سلطه هوش مصنوعی زندگی می کنیم. هوش مصنوعی فراتر از یک موج فناوری است. منبع اصلی قدرت در قرن بیست و یکم و بعد از آن منبعی است که موجب ارتقا politics سیاست ، تجارت و جامعه می شود: ذهن ، کار و خانه ما. هوش مصنوعی همچنین قوانین را بازنویسی می کند و ما را مجبور می کند که برای بررسی مجدد س theالات اساسی بشریت خود ، هیچ وقت تلف نکنیم. مغز انسان ما به زودی باید با سرعت بالایی با الگوی جدیدی از هوش ماشین همه جا سازگار شود. همه ما باید به صورت آگاهانه با فرصت ها و تهدیدهای آن کنار بیاییم. در حال حاضر ، ابهام هوش مصنوعی ، تخیل ، تبلیغات و هیستری در حال افزایش مشکلات جوامع قطبی و جدا از هم است. با این حال ، توسعه تصویری هوش مصنوعی از چه کسانی و چگونه AI Edge شکل می گیرد ، هنوز در دست شهروندان و رهبران آگاه و بینا است. نویسندگان تلاش کردند تا هوش مصنوعی را برای خوانندگان مسئول در سراسر جهان ، به ویژه تأثیر آن بر حال و آینده نزدیک توضیح دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب BetweenBrains : Taking Back Our AI Future