دانلود پی دی اف کتاب Between Worlds : Volume 1: Funambule

[ad_1]

او به جز تاریکی و اندوهی که ده سال در آن زندگی می کند چیزی از این دنیا نمی داند. او که از جیغ ها وحشت کرده بود ، از خشونت ، غیرانسانی خسته شده بود ، هر مفهوم زندگی و خوشبختی را از دست داده بود. اما اکنون یک نگاه اجمالی از امید به تاریکی ساکن او رسیده است. امروز ، او خریداری شده است. امروز ، او سرانجام این جهنمی را که بزرگ شدن او را دید ترک خواهد کرد و نوعی آزادی را می چشد. اما این مرد مرموز که او را خریده کیست؟ آیا وقتی می گوید از او انتظاری ندارد می تواند او را باور کند؟ در میان بی اعتمادی ، عدم اطمینان و عشق ، به خود اجازه دهید در این ماجراجویی باشکوه راهنمایی شوید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Between Worlds : Volume 1: Funambule