دانلود پی دی اف کتاب Between the Worlds : Contexts, Sources, and Analogues of Scandinavian Otherworld Journeys

[ad_1]

مجموعه غنی سفرهای ادبی اخروی که از قرون وسطی در اسکاندیناوی – و به ویژه ایسلندی – جان سالم به در برده اند ، از بسیاری جهات به فضای “بین جهان” گره خورده است. هر سفر جهانی دیگر به معنای واقعی کلمه با یک فاصله بین فضای مختلف محصور شده است. به این معنا که بین این جهان و دنیای طرف دیگر ، جهانی دیگر بازی می کند. با این حال این همه ماجرا نیست. از نظر بافت فرهنگی ، این شاخه از ادبیات شمال قرون وسطی در محدوده وسیعی قرار دارد. متون دوره مسیحی اسطوره های پیش از مسیحیت را درمان می کنند. گفته می شود مطالب قبل از مسیحیت با نقوش مسیحی پر شده است. متون اسکاندیناویى یادگیری و ادبیات قاره اروپا ، ایرلند و مدیترانه کلاسیک را تطبیق می دهد. و به نوبه خود به نظر می رسد داستان های فنلاندی با الگوهای روایی اسکاندیناوی سازگار هستند. این جلوه چشم انداز غنی از طیف گسترده ای از دیدگاه های بسیار متنوع – اسکاندیناوی ، فینو-اوگریک ، یونانی ، لاتین ، سلتیک ، خاور نزدیک نزدیک و باستان – درباره موضوع سفر در جهان دیگر ، ارجاع به نقوش مرجع بی سابقه است. وسعت در ادبیات نورس-ایسلند قدیم در سفرهای دنیوی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Between the Worlds : Contexts, Sources, and Analogues of Scandinavian Otherworld Journeys