دانلود پی دی اف کتاب Between the Dark and the Daylight

[ad_1]

آنها در یک دنیای محافظ زیرزمینی ساخته شده از بتن مسلح گرفتار شده اند ، آنها دشمنان خود را روز به روز ، سال به سال ، بر روی دیوارهای خود می چسبانند ، تا اینکه سرانجام آنها ملاقات می کنند ، پس چه اتفاقی می افتد؟ الگیس بدریج نامزد گل رز مون و مایکلموس در جوایز هوگو و سحابی بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Between the Dark and the Daylight