دانلود پی دی اف کتاب Between Muslims : Religious Difference in Iraqi Kurdistan

[ad_1]

در متن گسترده تر روایات اسلامی ، از مسلمانان خواسته می شود که در ماه رمضان روزه بگیرند ، و به یک عمل منظم نماز دعوت می شوند و قرآن را به عنوان وحی الهی به زیباترین شکل شفاهی ارائه می دهند. اما اگر مسلمانان روزه نگیرند ، یا نماز را ترک نکنند ، یا زیبایی قرآن غیرقابل دسترس به نظر برسد ، چه اتفاقی می افتد؟ وقتی مسلمانان راه تقوی را در پیش نگیرند ، رابطه آنها با خداپسندتر مسلمانان ، که همسایه ، دوست و خویشاوند هستند ، چه می شود؟ کردستان عراق در میان مسلمانان روایت مردم نگاری از مسلمانانی است که از تقوای عبادی رویگردان می شوند ، اما همچنان با سنت های اسلامی و قرابت با دیگر مسلمانان در ارتباط هستند. اندرو بوش با رد کلیشه های ساده در مورد هویت های قومی یا مذهبی ، روش جدیدی برای درک تفاوت های مذهبی در اسلام ارائه می دهد. در زندگی روزمره کردستان عراق ، بین شعر ، خطبه ها و تحلیل واقعی کلمات تاریخ اسلامی ، تفاوت بین مسلمانان و مسلمانان عادی در میان مسلمانان تفاوت جاذبه و گسترش اسلام را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Between Muslims : Religious Difference in Iraqi Kurdistan