دانلود پی دی اف کتاب Between Five Eyes : 50 Years of Intelligence Sharing

[ad_1]

اطلاعات انگلیس / ایالات متحده و جامعه وسیع پنج چشم کانادا ، استرالیا و نیوزیلند در درجه اول در مورد یک چیز اصلی ، روابط هستند. در این کتاب قابل توجه ، آنتونی ولز پنجاه سال از تغییرات ، تحولات ، چالش های عمیق ، موفقیت ها و ناکامی ها و نمودار بی پایان رابطه پنج چشم را ذکر می کند. وی توسعه نهادهایی را که به شدت به آنها اعتقاد دارد ، ردیابی می کند و شاید در واقع باعث نجات دموکراسی های غربی و متحدان آنها که برای نظام ارزشی و فرهنگ ملت های ما هستند. طی یک دوره زمانی از جامعه اطلاعاتی انگلستان / ایالات متحده در این دوره پنجاه ساله ، این یک دیدگاه شخصی در مورد روابط اصلی و قدرت های متحد ایالات متحده و انگلستان و پنج چشم آن است. نویسنده تنها بازمانده ای است که برای اطلاعات انگلیس به عنوان یک شهروند انگلیس و اطلاعات آمریکا به عنوان یک شهروند ایالات متحده کار کرده است. آنتونی به عنوان یک افسر امنیتی کاملاً آموزش دیده و شناخته شده برای دو سازمان اطلاعاتی ایالات متحده ، مجموعه گسترده و طبقه بندی نشده ای از مقالات ، یادداشت های شخصی و دفتر خاطرات را برای مطالب اصلی و همچنین کتابخانه خانواده اش برای ایجاد این کتاب ایجاد کرد. آنتونی ولز به طور منحصر به فرد برای نوشتن شرح این روابط نزدیک و خاص مجهز است. تجزیه و تحلیل نافذ و آگاهانه او همه ما را به ادامه اتحادی که جهان را ایمن می کند امیدوار می کند. – معاون دریادار سر جرمی بلکهام ، فرمانده شوالیه حمام ، سردبیر ، بررسی دریایی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Between Five Eyes : 50 Years of Intelligence Sharing