دانلود پی دی اف کتاب Between Faith and Power : Religious Freedom As Dynamic Engagement

[ad_1]

چه اتفاقی می افتد که مسیحیان در تعامل سیاسی تجدید نظر کنند؟ در میان متفکران برجسته مسیحی ، درگیری سیاسی به طور اجتناب ناپذیری ضروری است یا از نظر کلامی غیرممکن است. آیا این یک معضل کاذب است؟ بین ایمان و قدرت ، بررسی می کند که چگونه گروه های مسیحی در حالی که به سنت خود وفادار مانده اند ، با خواسته های یک طبقه عمومی متکثر روبرو شده اند. این کتاب با استفاده از عدسی تحقیقات علوم اجتماعی و تحلیل های دینی ، موفقیت ها و ناکامی های این گروه ها را درگیر می کند که آنها در میدان عمومی مشغول فعالیت هستند. آنچه نمایان می شود مدلهای تعامل پویا است که رهبران مسیحی از آنها برای استفاده مداوم از آزادی مذهبی در عقاید و کمک به مردم عادی استفاده می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Between Faith and Power : Religious Freedom As Dynamic Engagement