دانلود پی دی اف کتاب Between Empire and Nation : Muslim Reform in the Balkans

[ad_1]

داستان تحول جامعه مسلمانان در بلغارستان امروزی را در طول دوره انحلال امپراطوری بین امپراطوری و ملت ، مخالفت با شرکتهای ملی و شاهنشاهی و ظهور هویتهای ملی و قومی جدید بیان می کند. در سال 1878 ، امپراتوری عثمانی سرزمینهای وسیعی را در بالکان رها کرد ، تقریباً 600000 مسلمان در کشور تازه تأسیس بلغارستان باقی مانده بودند. Mileena b متدیوا به بررسی چگونگی رفت و آمد این افراد سابق عثمانی که اکنون تحت سلطه بلغارستان هستند ، میان امپراتوری و دولت-ملت می پرداخت و می خواست جایگاهی در جهان بزرگتر مدرن بدست آورد. پس از جنگ روس و عثمانی در سالهای 1877–1878 ، جنبشی برای اصلاحات فرهنگی و بسیج سیاسی در میان جمعیت مسلمان بلغارستان شتاب بیشتری به خود گرفت. از سال 1878 تا انقلاب جوان عثمانی در سال 1908 ، این جنبش اصلاحات به عنوان بخشی از مبارزه برای تعریف مجدد هویت جمعی مسلمان ظاهر شد ، و این ارتباط با روندهای وسیع فکری و سیاسی آن زمان بود. متیف با استفاده از منابع گسترده اولیه در مورد تاریخ نویسان عثمانی و مورخان اروپای شرقی ، از طریق لنز فراملی به مسئله سازمان مسلمانان بالکان با مدرنیته می پردازد و معتقد است که این اقلیت مسلمان ملی گرایی را تجربه می کند. بینش جدیدی در مورد طبیعت ، شهروندی و تشکیل دولت ارائه می دهد .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Between Empire and Nation : Muslim Reform in the Balkans