دانلود پی دی اف کتاب Betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen. Erhalt und Förderung des Mitarbeiterwohls

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از گروه بهداشت و درمان 2019 – بهداشت و مدیریت بهداشت ، درجه: 1.9 ، دانشگاه آلمان GmbH برای پیشگیری و مدیریت سلامت ، زبان: آلمانی ، چکیده: میزان حفظ کارمندان شرکت های کوچک و متوسط. سلامت و ارتقا . برای اینکه بتوانند به این س answerال پاسخ دهند ، از متخصصان عملیاتی مانند مدیران عامل ، مدیران منابع انسانی یا نمایندگان برای رفاه کارکنان ده شرکت مختلف به صورت کتبی سال می شوند. پاسخ دهندگان عمدتاً باید با موضوع ارتقاplace سلامت محل کار سروکار داشته و شرکت را از دیدگاه خود ارزیابی کنند. محیط کار ، شرایط کار ، سبک مدیریت و فرهنگ سازمانی زمینه های اساسی هستند که اطلاعات مربوط به ارتقا health سلامت فعلی در شرکت را نشان می دهند. از این نتایج باید استفاده شود تا بررسی شود که هنوز اقدامات لازم انجام می شود. بعداً ، ایده ها و راه حل هایی در مدیریت بهداشت شرکت برای بهبود اوضاع و اقدامات بیشتر برای رفاه و سلامتی کارمندان ارائه شده است. از نظر آماری ، جمعیت آلمان پیر می شود و تغییرات جمعیتی تأثیر گسترده ای بر بازار کار دارد. شرکت های کوچک و متوسط ​​جذب استعدادهای جوان برای نیروی کار روزافزون را دشوار می دانند و در نتیجه کمبود نیروی ماهر ایجاد می کنند. یک مفهوم OHM ساخت یافته در حال توسعه است تا سطح بالایی از بهره وری را برای کارگران مسن حفظ کند. بیشتر اوقات به دلیل کمبود منابع ، تجارت روزمره یا فرهنگ مدیریت با شکست مواجه می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen. Erhalt und Förderung des Mitarbeiterwohls