دانلود پی دی اف کتاب Betriebliches Gesundheitsmanagement für pädagogische Fachkräfte. Möglichkeiten der Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten

[ad_1]

به دلیل کمبود فعلی نیروهای متخصص ، آموزش اجتماعی برای جامعه ما بسیار مهم است. آنها در کارهای روزمره خود در معرض استرس زیادی قرار دارند که بر سلامتی این گروه شغلی تأثیر منفی می گذارد. مدیریت سلامت شرکت می تواند با این وضعیت مقابله کند. بزرگترین فشارهای روانی برای مددکاران اجتماعی چیست؟ چه اقدامات پیشگیرانه ای می توانند م institutionsسسات انجام دهند؟ و چگونه مدیریت سلامت شرکتی می تواند سلامت متخصصان آموزشی را در طولانی مدت ارتقا دهد؟ نویسنده Daniela Götz نگاهی دارد به تنش ها در مراکز مراقبت های روزانه. وی بر اساس وضعیت فعلی متخصصان آموزشی قدیمی تر ، توصیف می کند که چگونه مدیریت سلامت شرکت ها سلامت آنها را در طولانی مدت ارتقا می دهد. گوتز هم به فرصت ها و هم به خطرات ارتقا health سلامت محل کار می پردازد. از مواد: – تنش ؛ – سطح تداخل ؛ – جلوگیری؛ – انعطاف پذیری ؛ – سلامی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Betriebliches Gesundheitsmanagement für pädagogische Fachkräfte. Möglichkeiten der Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten