دانلود پی دی اف کتاب Betriebliches Gesundheitsmanagement. Anforderungen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels : Eine Literaturarbeit

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2016 در گروه مدیریت بازرگانی – حاکمیت شرکتی ، مدیریت ، سازمان ، درجه: 2.0 ، زبان: آلمانی ، انتزاع: هدف اصلی این پایان نامه تحصیلات تکمیلی این است که شرکتها تا چه حد شرکت کرده اند و می توانند کار کنند اقداماتی برای بهبود توانایی آنها در انجام کار و حفظ و ارتقا سلامت کارکنان آنها تا سن بازنشستگی. تغییرات جمعیتی به معنای تعداد افراد کم اشتغال و کارگران ماهر در بازار کار طی چند سال آینده است. افزایش سن بازنشستگی به 67 سال به معنای کارگران مسنی است که خطرات سلامتی دارند. علاوه بر این ، زندگی حرفه ای به طور فزاینده ای به تقاضاهای زیاد مانند فن آوری جدید ، منسوخ شدن دانش و جهانی شدن تبدیل می شود. برای شرکت ها مهمتر و مهمتر است که یک نیروی کار مسن را سالم نگه داشته و تا آنجا که ممکن است برای نوآوری و رقابت ماندن کار کنند. مدیریت سلامت شرکت روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند و باید جایگاه اصلی شرکت را به خود اختصاص دهد. این پایان نامه مربوط به الزاماتی است که مدیریت بهداشت حرفه ای باید انجام دهد تا همه کارمندان (نه فقط افراد مسن) برای کار و تا زمان بازنشستگی منظم سالم باشند. با توجه به اینکه نیروی کار در حال پیر شدن است ، توجه بیشتر به مهارتهای کارگران مسن و تغییر در عملکرد جسمی ، روانی و شناختی آنها معطوف می شود. در حال حاضر تعداد شرکتهایی که مدیریت سلامت شرکتی را اداره می کنند زیر 50 درصد است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Betriebliches Gesundheitsmanagement. Anforderungen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels : Eine Literaturarbeit