دانلود پی دی اف کتاب Betriebliche Gesundheitsförderung in stationären Langzeitpflegeeinrichtungen

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد در گروه بهداشت از سال 2018 – علوم پرستاری – دیگر ، درجه: 2.3 ، Evangelische Hochschule Darmstadt ، دانشگاه علوم کاربردی انجیلی سابق درمشتات (گروه P) ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه کارشناسی ارشد در مورد موضوع ، تأیید و مزایا است ارتقا health سلامت محل کار از دیدگاه کارکنان پرستاری – سایپرز ، باشگاه دانش برای این منظور ، س researchالات تحقیق زیر مطرح می شود: “میزان پذیرش پرستاران برای مبحث ارتقا health بهداشت محیط کار چقدر است؟” ، شش مصاحبه با پرستاری انجام شد. پاسخ مصاحبه نشان می دهد که بین پذیرش اقدامات برای ارتقا health سلامت محل کار و مزایای اقدامات مرتبط رابطه وجود دارد. مصاحبه کنندگان • در اقدامات انجام شده برای ارتقا health بهداشت محیط کار فقط یک مزیت محدود مشاهده می شود. این امر همچنین مقبولیت پایینی از این اقدامات را به همراه دارد. با این حال ، جای تعجب است که به طور کلی ارتقا health بهداشت محیط کار مثبت ارزیابی می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Betriebliche Gesundheitsförderung in stationären Langzeitpflegeeinrichtungen