دانلود پی دی اف کتاب Bestimmung zentraler Beziehungskonfliktthemen nach Luborsky bei Partnern von Borderline-Patienten

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2018 در گروه روانشناسی – روانشناسی بالینی و سلامت ، آسیب شناسی روانشناسی ، درجه: 2.3 ، دانشگاه کسل ، زبان: آلمانی ، چکیده: افرادی که دارای ساختار شخصیت مرزی هستند در روابط بین فردی مشکلاتی دارند. در نتیجه ، شریک زندگی آنها به ویژه تحت فشار قرار می گیرد. با این حال ، این س asال وجود دارد که طرفین چه قسمت هایی را در رابطه ایجاد می کنند و چگونه مکالمه را شکل می دهند. تا کنون ، این موضوع در تحقیقات ارائه شده است. مطالعه حاضر به بررسی چگونگی نمایش الگوهای تعارض روابط مرکزی توسط شرکای افرادی با ساختار شخصیت مرزی می پردازد. طبق گفته لابورسکی ، این مطالعه بر اساس روش کیفی ، موضوعات تعارض روابط مرکزی (ZBKTLU) است. موضوع تعارض روابط مرکزی (ZBKT) بر اساس دوازده مصاحبه با پنج زن و هفت مرد تعیین شد. این نمونه ها در رابطه عاشقانه با افرادی که ساختار شخصیت مرزی نشان می دهند وجود داشته یا داشته اند. به نظر می رسد که افراد آزمایشی می خواهند شریک زندگی خود به آنها توجه ، حمایت و حاکمیت بدهد. شرکای تعامل از یک طرف واکنش نشان می دهند ، از یک طرف با محبت و از طرف دیگر با عدم موافقت. سپس اصحاب با محبت ، حاکمیت و نوع دوستی واکنش نشان می دهند ، اما عزم و ناامیدی بیرونی نیز دیده می شود. این کار سعی در تعیین الگوی رابطه بین دوستداران افراد مبتلا به BPD دارد. دو س followingال زیر بوجود می آید: کدام یک از مشکلات تعارض روابط اصلی را می توان در شریک زندگی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی یا ساختار مرزی یافت؟ آیا در موضوعات مربوط به تعارض روابط شریک عشق بر اساس هدف رابطه تفاوتی وجود دارد؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bestimmung zentraler Beziehungskonfliktthemen nach Luborsky bei Partnern von Borderline-Patienten