دانلود پی دی اف کتاب Best Practices in Processing and Storage for Hematopoietic Cell Transplantation :

[ad_1]

این کتاب مختصر موارد مربوط به کلینیک را بررسی می کند که در آن مغز استخوان ، خون بند ناف و فرآورده های آفرزیس به منظور پیوند سلولهای خونساز و سلول درمانی پردازش و ذخیره می شوند. Twin با هدف ارائه مطالب به روز شامل طیف گسترده ای از موضوعات و جنجال ها و ارائه اطلاعات عملی قابل استفاده از متخصصان بین المللی در این زمینه برای پزشکان در زمینه پیوند و سلول درمانی است. هر فصل روی یک موضوع خاص متمرکز است و شامل چندین جدول کار ، الگوریتم و آمار است. هر وقت مناسب باشد ، توجه خواننده به وجود آزمایشات بالینی بالقوه با تأثیر بالا و روشهای تخصصی جلب می شود. نویسندگان همه متخصصانی هستند که برای آگاهی از موضوعاتی که به آنها پرداخته شده اند ، با دقت انتخاب شده اند. این کتاب برای پرسنل بالینی و آزمایشگاهی ، ساکنان ، همسالان و اعضای هیئت علمی مسئول مراقبت از محصولات پیوند سلولهای خونساز و بیماران جذاب خواهد بود. قالب آن تضمین می کند که همچنین به عنوان ابزاری جذاب و جذاب برای کمک به فعالیت های کلیدی در کارهای روزمره هر کارآموز خون شناسی و آنکولوژی عمل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Best Practices in Processing and Storage for Hematopoietic Cell Transplantation :