دانلود پی دی اف کتاب Best Practices in Physics-based Fault Rupture Models for Seismic Hazard Assessment of Nuclear Installations :

[ad_1]

این بخش چندین مقاله گسترده از اولین کارگاه آموزشی بهترین روش ارزیابی خطر لرزه ای مته های هسته ای (BESTPSHANI) را در یک مدل گسست گسل مبتنی بر فیزیک جمع آوری می کند. این کارگاه که در سال 2015 برگزار شد ، توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای انتشار استفاده از مدلهای گسلش گسیختگی مبتنی بر فیزیک برای پیش بینی حرکت زمین در ارزیابی خطر لرزه ای (SHA) برگزار شد. این کتاب چندین کمک جدید از ارزیابی مقیاس سازی منبع ، توصیف منبع لرزه ای ، وارونگی منبع و مدل سازی حرکت زمینی مبتنی بر فیزیک تا کاربردهای مهندسی تا تجزیه و تحلیل لرزه ای ، تا شبیه سازی چرخه لرزه را ارائه می دهد. واکنش سازه ها. علاوه بر این ، این مقاله شامل توصیف روشهای فعلی ارزیابی خطرات لرزه ای در زمینه ایمنی هسته ای در مناطق کم لرزه و پیشنهاداتی برای ارزیابی خطر مبتنی بر فیزیک برای سازه های مهم نزدیک زمین لرزه های بزرگ است. مقالات با مقایسه نتایج ترکیبی با داده های مشاهده شده و مدل های تجربی ، مدل را معتبر و معتبر می دانند. این کتاب منبع ارزشمندی برای دانشمندان ، مهندسان ، دانشجویان و پزشکان درگیر در تمام جنبه های SHA است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Best Practices in Physics-based Fault Rupture Models for Seismic Hazard Assessment of Nuclear Installations :