دانلود پی دی اف کتاب Best Practices for the Use of Simulation in POD Curves Estimation : Application to UT Weld Inspection

[ad_1]

این کتاب بهترین راهنمایی ها و توصیه های عملی در مورد استفاده از شبیه سازی های عددی برای برآورد منحنی احتمال تشخیص (POD) در مطالعات قابلیت اطمینان آزمون غیر مخرب را ارائه می دهد. این کار بر روی آزمایش جوشکاری اولتراسونیک (UT) متمرکز است ، اما بسیاری از نظریه ها را می توان در طیف گسترده ای از تکنیک ها و موقعیت ها به کار برد. قسمت اول اسناد کلیدی ایجاد کننده چارچوب آماری پیشنهادی بهینه شده برای تخمین منحنی POD را لیست کرده و به طور خلاصه شرح می دهد. همچنین مهمترین ابتکار عمل در سالهای اخیر در زمینه رویکرد مدل شناسایی احتمال (MAPOD) است. بخش دوم شرح مزایا و محدودیت های شبیه سازی را در این زمینه ارائه می دهد. بخش سوم سپس پیش نیازهای استفاده از شبیه سازی (اعتبار سنجی نرم افزار ، تخصص کاربر) را توصیف می کند ، و قسمت چهارم و اصلی روش و راهنمایی و همچنین برنامه های کاربردی احتمالی برای استفاده از منحنی های POD را که با استفاده از شبیه سازی تعیین شده اند ، توصیف می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Best Practices for the Use of Simulation in POD Curves Estimation : Application to UT Weld Inspection