دانلود پی دی اف کتاب Best Easy Bike Rides Denver

[ad_1]

جاده ها ، مسیرهای پیاده روی و مسیرهای دوچرخه سواری بسیار خوبی در دنور و اطراف آن پنهان شده اند که کشف آنها سرگرم کننده است. بهترین آسان دوچرخه سواران 18 سواری عالی در منطقه مترو دنور را توصیف می کنند. با بیشترین دوچرخه سواری بین 5 تا 30 مایل – از جمله جاده سواری ، مسیرهای ریلی ، مسیرهای دوچرخه سواری و دوچرخه سواری کوهستانی – یافتن مکان جالب برای سواری آسان است. هر مسیر شامل دستورالعمل های کامل ، نقشه ، شرح متن منطقه ای است که در آن سوار می شوید و مختصات GPS از نقطه شروع / پایان. داخل را جستجو کنید تا پیدا کنید: • نقشه و دستورالعمل های دقیق

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Best Easy Bike Rides Denver