دانلود پی دی اف کتاب Beschreibung und Überprüfung der Wirksamkeit eines systematischen Lesetrainings auf Silbenbasis für leseschwache ZweitklässlerInnen

[ad_1]

کارشناسی ارشد الهیات از سال 2015 – گروه خواندن ، درجه: 1.1 ، دانشگاه فنی کایزرسلاوترن (روانشناسی یادگیری کودک و اختلالات رشد) ، زبان: آلمانی ، انتزاع: کار فعلی همزمان با توسعه و ارتقا. تشخیص واژه بصری است. به عنوان مروری بر اثربخشی آموزش خواندن مبتنی بر هجای سیستماتیک برای دانش آموزان کلاس دوم سواد ضعیف. همراه با بتینا مولر از دانشگاه کسل ، نویسنده یک آموزش خواندن مبتنی بر نامه را برای خوانندگان ضعیف درجه 2 بر اساس جنبه های متنی فرایندهای خواندن تصویری کلمات و مشکلات در روند کسب برای خوانندگان ضعیف طراحی کرد. یک طرح آزمایشی پیش از ارسال در دو زیر فرایند تشخیص کلمه و درک متن مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 150 دانش آموز کلاس دوم با سواد کم در مطالعه آزمایشی پیش آزمون پس از آزمون شرکت کردند. تکالیف در سطح کلاس در گروههای آموزشی یا کنترل انتظار به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که کارآیی روش خواندن کلمات آزمون می تواند تحت تأثیر اندازه گیری ثروت قرار گیرد. نشان داده شده است که فرایندهای فرعی آموزش می توانند به طور قابل توجهی کارایی “رمزگذاری آوایی” و “مقایسه املا” را بهبود بخشند. سپس جنبه های محتوا و روش اندازه گیری آموزش مورد بحث قرار می گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beschreibung und Überprüfung der Wirksamkeit eines systematischen Lesetrainings auf Silbenbasis für leseschwache ZweitklässlerInnen