دانلود پی دی اف کتاب Beschädigte Versöhnung

[ad_1]

“من معتقدم که همراه با آخرین یهودی ، مسیحیت نیز از آلمان ناپدید خواهد شد.” بندیکت به عنوان فرصتی برای اندیشیدن در مورد شکست کلیسای اعتراف در برابر آزار و اذیت یهودیان. آیا یک تاریخ منفی در تاریخ نجات نیست که به اثرات کف atان مرگ مسیح به شدت آسیب برساند؟ درست است که ساختارهای کلیسا پس از سال 1945 بر اساس قوانین کلیسای ایالتی دوباره احداث شدند. بندیکت می پرسد ، آیا کلیسای فعلی بی اساس نیست ، کاهش عضویت و بی اهمیت شدن فزاینده نیز نتیجه این شکست است و فقط نتیجه سکولاریسم نیست؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beschädigte Versöhnung