دانلود پی دی اف کتاب Berlins verschwundene Denkmäler : Eine Verlustanalyse von 1918 bis heute

[ad_1]

بناهای تاریخی نه تنها بخش مهمی از فرهنگ یادآوری زمان حال ، بلکه برای نسل های آینده نیز هستند. با این وجود ، آنها اغلب تخریب می شوند ، تغییر شکل می دهند و یا جابجا می شوند و قربانیان جنگ ، خرابکاری و آشوب سیاسی می شوند. کیرستن اتو برای اولین بار از زمان سقوط سلطنت در 1918 چنین ضررهایی را در برلین تحلیل می کند. او در قسمت اول کار خود ، سرنوشت و آشفتگی های مداوم آثار تاریخی مناظر طبیعی در برلین را توصیف می کند. عناوین مربوط به اخراج بناهای تاریخی با انگیزه نژادی در طول ناسیونال سوسیالیسم شامل چگونگی یافتن اشیا mem یادبودی در جبهه های جنگ سرد یا نحوه برخورد با آثار قهرمانان کمونیست پس از سقوط دیوار برلین است. علاوه بر این ، نویسنده در بحث های مربوط به حمایت یا لغو ، بر بحث های سیاسی و اقتصادی حافظه متمرکز است. در قسمت دوم کتاب ، روش های برخورد با اشیا and و مکان ها از دیدگاه مطالعات فرهنگی تحلیل شده است. تغییر چشم انداز که از بنای فعلی ناپدید شده است ، بینش جدیدی از عملکرد و تأثیر بناهای تاریخی به طور کلی فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Berlins verschwundene Denkmäler : Eine Verlustanalyse von 1918 bis heute