دانلود پی دی اف کتاب Berlingieri on Arrest of Ships: Volumes I and II : Volume Set

[ad_1]

اکنون در دو بخش راحت ارائه شده است ، نسخه ششم برلینگایری در کشتی دستگیری یک منبع اطلاعاتی بسیار ارزشمند است ، شرایط بدست آوردن دستور دستگیری ، ادعاهای گسترده تر در رابطه با اینکه یک کشتی را می توان دستگیر کرد. ، نیاز به حمایت به روش آزاد سازی کشتی دستگیر شده ، امکان بازداشت های متعدد و صلاحیت رسیدگی به املاک. این كتاب ها توسط یك متخصص مشهور در این زمینه نوشته شده و كنفرانس های مختلف مربوط به دستگیری كشتی ها را به صورت مقاله به مقاله و پاراگراف تجزیه و تحلیل كرده است ، این یک ابزار مرجع مفید برای پزشکان و همچنین دانشگاهیان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. طبق قانون دریایی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Berlingieri on Arrest of Ships: Volumes I and II : Volume Set